kasulikku

Käesoleval lehel on toodud harivad materjalid teadlastelt tootjatele ja tarbijatele

Muld on eluliselt vajalik loodusvara, mille degradeerumine võib toimuda kiiresti, samas kui moodustumis- ja regenereerimisprotsessid on äärmiselt aeglased. Põllumajandus ja mullakaitse käivad käsi-käes. Mulla kaitse valdkond on pühendunud mulla heaperemehelikule ja keskkonnasõbralikule majandamisele. Valdkonna siseselt põimuvad mullatervise, põllumajanduse konkurentsivõime ja riikliku toidujulgeolekuga seotud teemad nii kaubanduse, arengu kui ka keskkonnakaitse aspektist. Mahepõllumajandusele, säästvale maakasutusele ja muldade kaitsele keskenduvad teadusuuringud aitavad muuhulgas kaasa teaduspõhiste ja täiustatud omadustega toodete  ja tehnoloogiate väljatöötamisele. Kestlikkusele suunatud põllumajandus loob eeltingimused sarnaste probleemide puhul, mis oma loomult võivad olla piiriülesed. 
Levitamistegevuses oleme keskendunud põllumajandustootjate ja avalikkuse teavitamisele nii mullakaitse alaste heade tavade kui ka uudsete praktikate kohta. 

Sündmused

Taime- ja loomakasvatajatele suunatud üritused. Valik praktilisi nõuandeid oma ala spetsialistidelt. 

16.03.2023 - Seminar Neal Kinseyga Setomaa Turismitalos

Lugemist

Agronoomia 2023
Agronoomia 2022
Agronoomia 2021
Agronoomia 2020

Ettekanded

Järelvaatamine

17.11.2021 – Taastava põllumajanduse konverents, II osa
Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus (Youtube)

17.11.2021 – Taastava põllumajanduse konverents, I osa 
Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus (Youtube)

09.04.2021 – Seminar “Nutika toidu päev”
Eesti Teadusagentuur, Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit
(Youtube)

11.03.2021 – Agronoomia veebikonverents 2021
Eesti Taimekasvatuse Instituut
(Youtube)

02.03.2021 – EPKK Keskkkonnafoorum 2021 Põllumajandust mõjutavad keskkonnapoliitikad 
(Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)