kontakt

Võta ühendust

Nimi: MTÜ Põllukultuuride klaster
Registrikood: 80390848
Aadress: Tammekäära talu, Lüüste küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa 87615

Meie visioon

Leiame, et rõhku tuleb panna teadus- ja arendustegevuse tulemuste ülekandumisele ettevõtetele, mis tagaks maa ja muldade kasutamisel ka jätkusuutliku toidutootmise. MTÜ Põllukultuuride klastri tegevuste raames panustame Eesti maaelu arengusse, toetades eelkõige innovatsiooni siiret põllumajandussektorisse. Mulla kui loodusvara kestlikkusele suunatud lähenemine põllukultuuride kasvatamisel, teemakohased teadusuuringud ning tihe koostöö partnerettevõtetega loovad soodsa pinnase säästvaks ning uuendusmeelseks põllumajanduslikuks tootmiseks.