Mitmetoimelised granuleeritud lubiväetsied on jõudnud LAPikatsetesse

Innovatsioonitegevuse eesmärk on välja arendada kohalikel ressurssidel põhinevad mitmetoimelised granuleeritud lubiväetise prototüübid ning hinnata nende mõju nii taimekasvule kui ka mullale. Lubiväetise peamine komponent on tavaliselt kaltsium, mis neutraliseerib mulla liigset happesust. Meie soov on koostada väetise retsept, mis sisaldaks lisaks kaltsiumile rohkem erinevaid hädavajalikke taimetoiteelemente. Katsetes on väetiste põhikomponendiks valitud põlevkivituhk ja lubjakivijahu. Läbi viidud labor- ja nõukatsete tulemuste põhjal jäid lisainete valikkusse lihakondijahu, vinass ja mõned looduslikud mineraalsoolad. Soome partnerid on nende komponentide segudest valmistanud esimesed partiid pelleteid, mida katsetame tänavusel vegetatsiooniperioodil kolmes põldkatses. Katsed toimuvad kahel odrapõllul (Eerikal ja Rõhul) ning ühel nisupõllul (Ahjal).

12.07.21 Esitluspäev Eesti Maaülikoolis:
Mullas toimuvad protsessid ja täppisviljelus

Tule tutvuma lapikatsetega! Esitlusel saab tutvuda Eesti Maaülikooli põldkatsetel toimuva mullaseire poolega ja vaadata lähemalt, mis toimub pikaajalises 3-väljalises külvikorrakatses mullas,  erinevate lubiväetiste esimese aasta mõju suviodrale ja palju muud põnevat!

Üritus toimub 12.juuli 2021 kell 10:00 kuni 15:00 Rõhu katsejaamas, korraldab Eesti Maaülikool.

Info ja registreerimine

Fotodel on toodud pilt  katsealast, kuhu on laotatud klastri koostööprojekti korras välja töötatud pelletid (paremal: K – kontroll, PTP – pelletid põlevikivituhaga, LKP – lubjakiviga pelletid, Enefix – puhas Eesti Energia tuhk, Core – lubjakivijahu).