Tegevused

Täppisviljelus

Põllukultuuride asukoha- ja vajaduspõhiseks väetamiseks sobiliku arvutusmudeli välja töötamine kasutades selleks kogutud kaugseire andmeid.

Loe edasi

Talvised vahekultuurid

Põhikultuuri järel vahekultuurina kasvatamiseks sobivate liikide segude ja nende viljelemiseks sobiva agrotehnika arendus.

Loe edasi

Orgaaniline väetis ja biosöe potentsiaal

Orgaaniliste väetiste keskkonnamõju vähendamine innovaatiliste toodete ja praktikate abil.

Loe edasi

Bioloogiline tõrjevahend rapsile

Innovaatiliste täppistaimekaitse meetodite efektiivsuse hindamine ristõielistel kultuuridel.

Loe edasi

Mulla anduri prototüübi väljatöötamine

Mullatervise andmete kogumine ja kasutamine keskkonnasäästlikuks põllumajandustootmiseks.

Loe edasi

Granuleeritud maheväetised

Projekti tegevused keskenduvad toitainete ja krohmseentega rikastatud maheväetiste väljaarendamisele. 

Loe edasi

Mulla tervis ja meetodid selle hindamiseks

Mahetaimekasvatusele kohandatud mulla seisundi hindamissüsteemi väljatöötamine.

Loe edasi

Ristõieliste nuutri bioloogiline tõrje

Uuritakse biopreparaatide ja projekti käigus väljatöötatud maheväetiste tõhusust haigustekitaja leviku takistamisel.

Loe edas

SoildiverAgro

Uuringute keskmes on taimetervis, põllukultuuride saagikus, kvaliteet ja väärtus, mullaviljakuse tõstmine, -saaste vähendamine ja süsiniku kinnipüüdmine.

Loe edasi

Tähendusrikas innovatsioon – kuidas see tekib?


Innovatsioon tuleb ideedest. Tähendusrikas innovatsioon tuleneb nende ideede ja leidlike inimeste ühendamisest ning koostöös positiivsete muutuste loomisest. Seetõttu töötame põllumajandustootjatele ja nõustajatele välja uusi keskkonnasõbralikke tooteid ja tavasid, mis toovad eelkõige kasu meie planeedile.


Omad head projektiideed ja soovid seda ellu viia?
Võta ühendust! Tutvustame sulle lähemalt kõiki koostöövõimalusi.

Võta ühendust